Có nên lên iOS 15.5: Nhiều máy tụt pin nhanh, chưa cần lên vội?[影音]

Có nên lên iOS 15.5: Nhiều máy tụt pin nhanh, chưa cần lên vội?[影音]

Có nên lên iOS 15.5: Nhiều máy tụt pin nhanh, chưa cần lên vội?Rạng sáng ngày 17/05 (giờ Việt Nam), Apple đã phát hành iOS 15.5 và iPadOS 15.5 chính thức. Đâ…

Có nên lên iOS 15.5: Nhiều máy tụt pin nhanh, chưa cần lên vội?[影音]

出處:https://www.youtube.com/watch?v=OiutlZndwNs

ios 15.5有哪些?

Everything NEW in iOS 15.5 for iPhone! Wallet, Podcasts, HomeKit, & More[影音]

Everything NEW in iOS 15.5 for iPhone! Wallet, Podcasts, HomeKit, & More[影音]

Here is EVERYTHING that is new in the iOS 15.5 update! Available now! Changes include improvements to the podcast app, new permissions for HomeKit and HomePo…

iOS 15.5 RC is Out! – What's New?[影音]

iOS 15.5 RC is Out! - What's New?[影音]

iOS 15.5 RC or iOS 15.5 Release Candidate is out for developers and Beta Testers on iPhone and iPad. iOS 15.5 GM adds updates to Apple Wallet with Apple Cash…

【iOS系列】iOS 15.5 更新介紹:修正容量異常問題(PodCast)、Apple Cash、天氣、Home Pod[影音]

【iOS系列】iOS 15.5 更新介紹:修正容量異常問題(PodCast)、Apple Cash、天氣、Home Pod[影音]

iOS 15.5 正式推出,主要有五大更新/修正,本影片分為兩部份:【更新前準備】備份、電量、設備、容量、網路【更新後的新增功能及修正】如下所示:1、Apple Cash 02:362、PodCast 04:243、自動化 08:064、HomePod 08:515、天氣 09:21最後還有一些問題修正,例如:6…