[Vietsub + Kara] Một triệu khả năng | Trương Hàm Vận | 一百万个可能 张含韵[影音]

[Vietsub + Kara] Một triệu khả năng | Trương Hàm Vận | 一百万个可能 张含韵[影音]

#张含韵 #truonghamvan #zhanghanyun #zhy► Artist: Trương Hàm Vận | 张含韵 | Baby Zhang Han Yun► Song: Một triệu khả năng | 一百万个可能 | A Million Possibilities► Show: C…

[Vietsub + Kara] Một triệu khả năng | Trương Hàm Vận | 一百万个可能  张含韵[影音]

出處:https://www.youtube.com/watch?v=AL4CSiYoMqA