2022 MLB 芝加哥小熊春訓開幕戰 (2022 MLB Chicago Cubs Spring Training Opening Day)[影音]

2022 MLB 芝加哥小熊春訓開幕戰 (2022 MLB Chicago Cubs Spring Training Opening Day)[影音]

簡單介紹一下美國職棒大聯盟 Major League Baseball (MLB)是棒球的最高殿堂,總共有30隊例行賽前會舉辦春訓而春訓是個非常好一次看到許多球星的機會因為這時候,會分成兩組(1組15隊)一組在亞利桑那春訓,另一組在佛羅里達這個時候,總是會吸引很多球迷前往這兩個州而我本身是在亞利桑那讀書當然不會錯…

2022 MLB 芝加哥小熊春訓開幕戰 (2022 MLB Chicago Cubs Spring Training Opening Day)[影音]

出處:https://www.youtube.com/watch?v=A42XLTqaD90