[HD] 劉德華《你是我一生中最大的驕傲》LIVE @2002你是我的驕傲演唱會[影音]

[HD] 劉德華《你是我一生中最大的驕傲》LIVE @2002你是我的驕傲演唱會[影音]

《你是我一生中最大的驕傲》收錄於華仔2000年EP《Just For You》,由華仔親自作詞嘅呢首歌講述佢對歌影迷嘅感激之情以及佢憑電影《暗戰》首奪金像影帝嘅感想,歌曲MV亦係由《暗戰》電影鏡頭、頒獎禮台前幕後花絮同慶功宴片段剪輯而成。而華仔於2002年12月6日喺香港伊利沙伯體育館為紀念入行20年、免費招待「…

[HD] 劉德華《你是我一生中最大的驕傲》LIVE @2002你是我的驕傲演唱會[影音]

出處:https://www.youtube.com/watch?v=1xI46MaJjcI